Jedną z form szybkiego i taniego  finansowania zakupu jachtu, jest leasing.

 Zarezerwowany jest głównie dla przedsiębiorców.


 

Dwa podstawowe rodzaje leasingu to:

  1. Operacyjny – najbardziej popularny
  2. Finansowy –  rodzaj pożyczki, który możemy zakończyć zdecydowanie szybciej

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy nimi?

Czas trwania umowy
Pierwszą różnicą jest czas, na który podpisujesz umowę. W leasingu operacyjnym ze względów podatkowych czas ten jest zazwyczaj krótszy, niż czas amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Jednocześnie nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego.Normatywny czas amortyzacji to czas podany w latach, w którym środek trwały się zamortyzuje.

W leasingu finansowym nie ma ograniczeń w zakresie długości trwania umowy. Teoretycznie może więc trwać od miesiąca do nieskończoności. W praktyce jednak firmy leasingowe rzadko godzą się na leasing dłuższy, niż 5 lat.

Każdy środek trwały ma przypisaną stawkę amortyzacji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych. Przykładowo dla nowego jachtu jest to 7% rocznie.

Strona dokonująca amortyzacji
Drugą różnicą jest strona amortyzująca przedmiot leasingu.
W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje firma leasingowa. Z kolei pierwsza wpłata, raty miesięczne, wykup i wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu są kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy.

W leasingu finansowym przedmiot jest amortyzowany przez korzystającego (leasingobiorcę). Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są tylko odsetki od każdej raty leasingowej.

Cel umowy leasingu

Kolejna różnica dotyczy celowości umowy leasingu.
W leasingu operacyjnym możesz:

  1. tylko używać środka trwałego przez czas leasingu
  2. używać go w trakcie trwania umowy oraz wykupić po jej zakończeniu za wartość wykupu.

Wartość wykupu zależy od okresu leasingu i stawki amortyzacji przedmiotu leasingu.

W leasingu finansowym celem umowy jest używanie i zakup środka trwałego. Ponieważ w umowie tej nie ma wartości wykupu stajesz się właścicielem przedmiotu leasingu po zapłacie ostatniej raty. Dlatego też patrząc na sumę inwestycji leasing finansowy jest nieco tańszy od leasingu operacyjnego.

Czyj środek trwały

Następna różnica: czyim środkiem trwałym jest przedmiot leasingu w świetle rachunkowości?

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest środkiem trwałym firmy leasingowej (finansującego), w leasingu finansowym odwrotnie – przedmiot leasingu zalicza się do środków trwałych korzystającego (leasingobiorcy).
VAT
Ostatnia różnica tkwi w podatku VAT.
Leasing operacyjny traktowany jest jako usługa. W związku z tym każda rata leasingu powiększana jest o 23% podatku VAT, który podlega odliczeniu. 

W leasingu finansowym, traktowanym jako dostawa towaru. Tutaj razem z pierwszą wpłatą zapłacisz cały VAT z góry (razem z VATem od odsetek). Stawka VAT do zapłaty jest tu zgodna ze stawką VAT leasingowanego przedmiotu.

Podobnie, jak w leasingu operacyjnym, VAT podlega odliczeniu.

Z uwagi na korzyści podatkowe częściej wybierany jest leasing operacyjny.


Rata leasingowa za nowego Repressera GreeN 30 może wynieść przykładowo 3870 pln netto - potrzebujesz wiecej informacji i symulacje?

Z przyjemnoscią przygotujemy kompleksową ofertę na finansowanie zakupu.